MONTAVIMO DARBŲ KOKYBĖS KONTROLĖ IR PRIĖMIMAS

metaline konstrukcijaPagrindinius statybos darbų kokybės reikalavimus nusako staty­binės normos ir taisyklės, kuriose pateikiami statybos darbų vykdy­mo, tarpinių ir užbaigtų darbų priėmimo, taip pat ir visiškai užbaig­tų statybinių pastatų priėmimo naudojimui nurodymai.Statybinių normų ir taisyklių pagrindu sudarytos statybinių ir montavimo darbų vykdymo ir priėmimo techninės sąlygos. Atlikti konstrukcijų montavimo darbai įvertinami, lyginant fakti­nius nukrypimus su.leistinais normatyvais. Pagal „Statybos rangos sutarčių taisykles“ rangovas privalo statybos-montavimo darbus vyk­dyti, atsižvelgdamas į darbo brėžinius ir technines sąlygas.Gerai organizuojant ir rūpestingai vykdant darbų kokybės kontro­lę, galima laiku pastebėti gamyboje daromas klaidas, jas ištaisyti ir neleisti, kad jos toliau būtų kartojamos.Konstrukcijų gamybos kokybę kontroliuoja fabrikuose techninės kontrolės skyrius. Statybos-montavimo aikštelėje konstrukcijas koky­biškai įvertina konstrukcijų montavimo organizacija, dalinai užsa­kovas.

  • Konstrukcijų montavimo aikštelėje patikrinami atvežtų konstruk­cijų pagrindiniai geometriniai dydžiai, stiprumas ir kt. Jeigu konst­rukcijos netinkamos naudoti, į gamyklas siunčiamos reklamacijos. Bendru atveju, montavimo darbų kokybės kontrolė būna trijų rū­šių:
  • Darbų vykdymo procese — nuolatinė kontrolė; uždarų darbų — tarpinė priėmimo-perdavimo kontrolė ir sumontavus visą pastatą arba jo dalj — galutinė priėmimo-perdavimo kontrolė.Konstrukcijų montavimo procese nuolatinę kontrolę vykdo darbų vadovas arba specialiai paskirtas asmuo. Jis kontroliuoja: montavimo technologiją ir nuoseklumą, kaip nurodyta darbų vykdymo projekte. Jeigu konstrukcijų montavimo eigoje numatoma keisti darbo technologiją, tada būtina ją suderinti su organizacija, sudariusia šį darbų vykdymo projektą;
  • Statybinių konstrukcijų montavimo veikiančias taisykles ir inst­rukcijas. Privaloma vadovautis statybinėmis normomis ir taisyklėmis atitinkamų montuojamų elementų techninių sąlygų reikalavi­mus. Kiekvienas montuojamas elementas turi atitikti patvirtinto pa­stato projekto reikalavimus;
  • Ar teisingai konstrukcijos iškraunamos, sandėliuojamos, paruo­šiamos montuoti ir kt., įrenginio geometrinius dydžius. Sumontuotų konstrukcijų pa­dėtis turi atitikti leidžiamus norminius nukrypimus nuo projektinės padėties;
  • Konstrukcijų ir elementų sandūrų kokybę, kuri turi patenkinti atitinkamų techninių sąlygų reikalavimus. Tarpinė priėmimo-perdavimo kontrolė atliekama, užbaigus darbus, kurių negalima patikrinti, vykdant darbo operacijas. Taip patikrina­ma: pamatų pagrindai, konstrukcijų pamatai, užbetonuojamos įdė-tinės metalinės detalės, suvirinta gelžbetoninių konstrukcijų sandū­rose išleista armatūra; armatūros įtempimai surenkamose gelžbetoni­nėse konstrukcijose ir kt. Šios rūšies kontrolės rezultatai apiforminami aktais, kuriuos pa­sirašo montavimo organizacijos ir užsakovo atstovai.

Galutinė priėmimo-perdavimo kontrolė vykdoma, užbaigus visus montavimo darbus objekte. Šios kontrolės metu būtina turėti: sumon­tuotų konstrukcijų darbo brėžinius su visomis darbo metu padaryto­mis pataisomis; pastatytų konstrukcijų fabrikinius sertifikatus; visą. dokumentaciją, liečiančią panaudotų medžiagų (elektrodų, betono mi­šinių ir kt.) kokybę; atliktų laboratorinių tyrimų duomenis (suvi­rinimo siūlių, sandūrų užmonolitinimo stiprumas ir kt.); konstrukcijų padėjimo ašių nužymėjimo medžiagą; tarpinės priėmimo-perdavimo kontrolės aktus ir visą kitą medžiagą, liečiančią šio objekto statybą. Galutinę perdavimo-priėmimo kontrolę vykdo sudaryta speciali komisija, kuri nustato, ar statybos-montavimo darbai atlikti, atsižvel­giant į sutartį, projektą, darbo brėžinius ir technines sąlygas; taip pat kartu ji įvertina ir bendrą statybos darbų atlikimą. Statybos-montavimo darbų kokybę nuolatos reikia gerinti, tobuli­nant vykdomų darbų technologiją ir organizavimą, keliant montuoto­jų kvalifikaciją, materialinį suinteresuotumą, vykdant kokybiškų konstrukcijų, elementų gamybą, naudojant tipines konstrukcijas ir kt.

Mezoterapija, kai vasara jau ne už kalnų

mezoterapijaVasara jau visai čia pat. Dešimtys tūkstančių žmonių ima nepaliaujamai sukti galvą, kaip per ypač trumpą laiką patobulinti savo kūno linijas ir numesti per žiemą sukauptus nepageidaujamus kilogramus. Tačiau, kai laiko yra labai mažai, o mūsų anksčiau buvusią lygią ir švelnią odą pakeitė celiulitas, vien tik intensyvesnėmis ir dažnesnėmis treniruotėmis negalime pajėgti išspręsti kūno linijų koregavimo klausimo. Turime pasitelkti greitesnį ir pranašesnį būdą, kuris yra mezoterapija.

Žinoma, kartu su mezoterapijos procedūromis negali būti pamiršta ir sveika gyvensena. Žiemos metu daugelis iš mūsų leidžiame sau kur kas labiau nusižengti nei bet kuriuo kitu metų laiku. Šaltesnis oras skatina mus dažniau ir riebiau valgyti, o tai savo ruožtu lemia didesnes riebalų sankaupas, kurios ilgainiui mums ima kelti galvos skausmą. Be to, kai už lanko yra didelė minusinė temperatūra, labiau aptingstame ir fizinis aktyvumas ima užimti vis mažesnę kasdienybės dalį, todėl tai taip pat labai prisideda prie kūno pokyčių.

Būtent todėl pirmiausia paminėjome sveiką gyvenseną, be kurios negalime ilgai išsaugoti mezoterapijos procedūrų sukurtų teigiamų rezultatų. Jei mums yra svarbi mūsų išvaizda, turime pradėti taikyti kompleksinius sprendimus ir sistemingai siekti užsibrėžto tikslo. Tai reiškia, kad tuo atveju, jei mūsų tikslas yra numesti dešimt papildomų kilogramų ir atsikratyti vis ryškėjančio celiulito, privalome sureguliuoti mitybą, atsisakyti nuolatinių ir nesibaigiančių užkandžiavimų nesveiku maistu ir pradėti sportuoti.

Tuomet galime drąsiai naudotis mezoterapijos procedūromis, kadangi mūsų pradėtos propaguoti sveikos gyvensenos įpročiai padės išsaugoti šio gydymo būdo sukurtus norimus rezultatus. Be to, būtina paminėti ir tai, kad galėsite atsikratyti ne tik jus kamuojančio celiulito, tačiau taip pat pagerinsite bendrą savo odos būklę, nes procedūrų metu oda bus prisotinta naudingomis ir odai labai svarbiomis medžiagomis, kurios atgaivins odą ir prislopins jos senėjimo procesus.

Taigi, mezoterapija, kurią atliks sertifikuotas specialistas, jūsų odai turės neįkainojamą poveikį. Itin mažomis daugybinėmis injekcijomis į jūsų vidinį odos sluoksnį bus įšvirkščiamas vitaminų, mineralų ir amino rūgščių mišinys, kurio pagrindinė paskirtis yra atstatyti odos būklę. Jei iki šių procedūrų atlikimo jus kankins patamsėjusi ir sveiką spindesį praradusi oda, jos išsausėjimas, senėjimas, elastingumo praradimas, spalvos pokyčiai bei daugelis kitų odos problemų – mezoterapija efektyviai padės pašalinti visą tai ir kur kas daugiau.

Geriausi pokerio kambariai leidžia medžioti silpnesnius

geriausi pokerio kambariaiNorėtumėte būti profesionalus pokerio žaidėjas, apie kurį žinotų visas pasaulis? Tokio pasiekimo sulaukti nėra lengva – tai sunkus, ilgas ir daug laiko reikalaujantis darbas. Geriausi pokerio kambariai gali pasiūlyti daug žaidimo formatų, kurie leistų jums uždirbti nemažai pinigų iš pomėgio, tačiau viską lems būtent jūsų pasiruošimas nugalėti varžovus. Tiesa, galbūt jums teks net gi medžioti už jus silpnesnius žaidėjus – turėsite domėtis įvairiomis programomis, kurios leistų tai daryti. Programinė įranga yra naudojama labai dažnai, ir ją naudoja tiek profesionalai, tiek ir ką tik pradėję žaisti mėgėjai.

Pokeryje yra tokių esminių klaidų, kurių dauguma mėgėjų nepastebi žaidžiant. Visas klaidas jums gali apžvelgti profesionalūs pokerio žaidėjai, kurie rengia įvarius mokymus. Dažnai pasitaikanti klaida yra ta, kad žaidėjas, lengvai nugalėjęs priešininką, iškart ieško kito žaidėjo. Pokerio kambariai pasižymi tuo, kad jie leidžia surengti neribotą kiekį revanšų. Pagalvokite patys – jūs sužaidžiate vienas prieš vieną, ir pasibaigus žaidimui, iškart registruojatės kitur. Kodėl? Juk jeigu lengvai nugalėjote, galite bandyti leisti priešininkui atsirevanšuoti. Jeigu jis sutinka žaisti vėl, tiesiog nepraleiskite progos vėl lengvai laimėti. Nepaleiskite lengvų laimėjimų – juos gaudykite.

Kitas svarbus apsektas – jeigu žaidėjas nenori revanšo, jis registruojasi į kitą žaidimą su kitu žaidėju. Esmė yra tame, kad jūs galite matyti į kokius žaidimus žmogus registruojasi. Jeigu jis atsisako revanšo, pagal jo slapyvardį žiūrėkite kur jis užsiregistravo ir aišku – susekite jį ir registruokitės prie to paties stalo. Tai gi – jis bus vėl priverstas žaisti prieš jus. Toks medžiojimas nėra draudžiamas, o taip pat tai yra bene vienas lengviausių būdų rasti silpnesnius priešininkus.

Kas liečia tokį medžiojimą, čia taip pat reikia žinoti, kad toks priešininkas gali imti nervintis dėl to, kad jį sekate – jeigu jis nenori žaisti su jumis, bet jam nėra kitos išeities, jis pradės smarkiai nervintis ir išsimuš iš vėžių. Juk pokerio strategija sako, kad psichologinis pasiruošimas yra būtinas, ir nuolatos reikia būti ramiam ir kantriam, tad tokiu atveju, jūs jau tampate daug pranašesniu.

Geriausią pokerio mokyklą rasite elektroninėje erdvėje

geriausia pokerio mokyklaPasiskaitėte apie žymiausius Lietuvos pokerio meistrus ir galvojate patys pabandyti pasiekti tokių rezultatų? Viską teks mokytis negailint laiko ir pastangų. Geriausia pokerio mokykla yra internete, ir dėl to ginčytis nevertėtų. Elektroninėje erdvėje rasite tiek informacijos apie šį žaidimą, jog niekur kitur kažko panašaus negalėtumėte išvysti net ir per ilgą laikotarpį. Internete rasite daug pamokų, mokytojų bei vaizdo įrašų. Svarbu tai, kad visą gaunamą mokomąją medžiagą reikia pritaikyti sau. Kiekvienoje srityje informacija yra naudinga, tad apžiūrėkime minėtus šalinius – kuo jie ypatingi?

Pamokos dažniausiai yra skirstomos pagal žaidėjų kategorijas. Skirtingos pamokos yra pradedantiems, mėgėjams bei pažengusiems, na o profesionalai pamokomis jau nebesidomi – jie patys mokos kitus arba patys mokosi iš savo klaidų. Kalbant apie pamokas, jos dažniausiai yra ruošiamos profesionalų. Jas ruošia pokerio kambariai arba paprasti žaidėjai, kurie viską apibendrina savo internetinėse svetainėse. Tiesa, tokios pamokos dažniausiai būna nemokamos, todėl tai yra puiki pradžia norintiems patobulėti neišleidžiant per daug pinigų. Šios pamokos yra labiau teorinės t.y. jose aprašoma pagrindinė informacija ir nerašytos taisyklės, kurios leidžia lengviau susigaudyti kokius ėjimus teks priimti realiuose žaidimuose.

Mokytojus taip pat rasite nesunkiai, o jų paslaugomis dažniausiai naudojasi tie, kurie nori reguliaraus laimėjimo. Įprastai, į meistrus kreipiasi tie, kuriems sunku išlaikyti pliusinį balansą – jie nesugeba sukontroliuoti savo emocijų, todėl kartais laimi daug, o artais pralaimi dar daugiau. Mokytojų kompetencija taip pat priklauso nuo daugelio faktorių – vieni gali padėti vidutiniokams, kiti – mėgėjams, o dar kiti – padės tapti profesionalais. Šių mokytojų paslaugos dažniausiai yra mokamos, nes visgi – kas nors veltui gaišti savo brangų laiką? Jų pamokos yra neabejotinai naudingos ir čia kalbame apie tuos profesionalus, kurie uždirba, o ne eina į minusą.

Vaizdo medžiaga yra bene geriausia priemonė sužinoti įvairius veiksmus bei galimus įvykius. Internete pilna vaizdo įrašų, kuriuose rodomi tiek gyvi turnyrai, tiek ir turnyrai elektroninėj erdvėje. Jie yra nemokami, todėl tai yra vienas būtiniausių informacijos šaltinių, kurio turėtumėte ieškoti, jeigu norite patobulinti savo žaidimą.

Nemokamas kreditas Lietuvoje

nemokamas kreditasKiekvienam besiskolinančiam svarbu, kad nemokamas kreditas būtų suteiktas be jokių apribojimų. Gaila, bet ne visi vartotojai yra įsigilinę į šiuo metu esančią pinigų skolinimo tvarką. Būtent tai lemia, kad ne visi klientai gauna paskolas be jokių palūkanų. Čia yra svarbių sąlygų, kurias atitikus, galima tikėtis, kad kreditorius lengva ranka paskolins reikiamą sumą neprašydamas palūkanų. Kaip gauti tą nemokamą kreditą?

Negalvokite, kad kiekvienas gali pasinaudoti visomis akcijomis be jokių išimčių. Yra tvarka, o jos laikytis privalo visi. Vienas svarbiausių reikalavimų norint gauti kreditą nemokamai – būti nauju klientu, prieš tai neėmus jokių paskolų iš pasirinkto paskolų teikėjo. Taip, kaip jau žinote, nemokamos paskolos yra suteikiamos tik tais atvejais, jeigu klientas yra naujas t.y. prieš tai nurodyto kredito teikėjo paslaugomis nesinaudojo. Keista, tačiau kai kurie žmonės mano, kad visose kreditų bendrovėse yra tokia akcija – jis skelbiama ne visose greitųjų kreditų įmonėse, tad nesitikėkite, kad vienur pasinaudoję tokia proga, tokia pačia galėsite pasinaudoti ir kitoje įmonėje.

Didžiausia klaida padaroma tada, kai siekiant nemokamo kredito, žmogus nustato daug ilgesnį kredito grąžinimo terminą. Tai reiškia, kad kiekvienam reikėtų pasiskaityti apie akcijos pasiūlymą – nemokamas kreditas dažniausiai yra suteikiamas tik mėnesio laikotarpiui. Jeigu jūs nustatote tarkime – metų laikotarpį, tai negalvokite, kad visiems 12 mėnesių nebus taikomos jokios palūkanos. Paprasčiausiai, kreditai be palūkanų yra suteikiami tik mėnesio laikotarpiui, aišku – jeigu nenurodyta kitaip.

Kitas atvejis, kodėl negalite gauti paskolos be palūkanų – blogas kredito reitingas, kurį susigadinote seniau. Jeigu jūsų finansinių įsipareigojimų istorija rodo, kad prieš kurį laiką, buvote problematiški ir vengiantys apmokėti sąskaitas, tai jūs ne tik, kad negausite kredito nemokamai, bet ir apskritai jo neturėtumėte tikėtis. Kartą susiteršę reputaciją, pasekmes jausite ilgai, todėl jums galiausiai joks kredito teikėjas nenorės skolinti pinigų.

Taip pat nereikėtų galvoti, kad auto paskola taip pat gali būti nemokama – tokių didelių sumų be palūkanų kažin ar gausite. Paskolos automobiliui yra didesnės, o skolinimosi terminai dažniausiai vyrauja iki kelių metų. Jokiu būdu negalvokite, kad automobiliui įsigyti, galėsite skolintis be palūkanų.

Pasirūpinkite savo saugumu kelyje

technine pagalba kelyjeAr kada nors susimąstote, kiek automobilių yra mūsų šalyje? Turbūt daugelis iš jūsų atsakytų teigiamai – ypač tuomet, jei rytais ar po darbo valandų Vilniaus miesto gatvėse tenka ilgą laiką praleisti automobilių spūstyse. Tai iš tiesų yra labai didelis skaičius, o tai, be abejo, turi įtakos ir didesniam avaringumui, kuris, beje, mūsų šalyje taip pat yra nemažas. Jei neveiktų technine pagalba Vilniuje, vargu ar keliuose neįsivyrautų didžiulė sumaištis.

Kasdien vakaro žinių metu galime girdėti apie įvykusias automobilių avarijas, kuriose sumaitojamos ne tik transporto priemonės, bet ir sužeidžiami žmonės. Deja, bet tikrai sudėtinga išvengti autoįvykių – net ir tuomet, kai vairuojame atsakingai bei neviršijame leistino greičio. Negalime būti atsakingi už kitus eismo dalyvius, todėl kartais nutinka nenumatytų situacijų ir avarijos būna neišvengiamos. Be to, niekuomet nežinome, kada mūsų vairuojamas automobilis patirs gedimą, todėl turime pasirūpinti tam tikromis prevencinėmis priemonėmis.

Viena iš jų ir yra techninė pagalba Vilniuje. Trumpiau tariant – savo mobiliajame telefone visuomet su savimi turėti techninės pagalbos paslaugų teikėjų telefono numerį yra vienas geriausių sprendimų. Ir tai visiškai nereikalauja jokių pastangų. Vos kelios akimirkos ir jūs savo telefone galite turėti numerį, kuris ištikus bėdai kelyje pagelbės akimirksniu. Klausite, kaip tai padaryti? Viskas, ką jums reikia atlikti, tai į internetinės paieškos laukelį įvesti norimą frazę, pvz., „technine pagalba Vilniuje“ – tuomet prieš save pamatysite daugybę rezultatų.

Išsirinkite jums patinkantį tinklalapį, kuriame yra pateikiama informacija apie techninės pagalbos kelyje paslaugas. Tuomet beliks išsisaugoti šių paslaugų teikėjų telefono numerį. Net ir tuomet, kai jūs eksploatuojate visiškai techniškai tvarkingą automobilį, kuris neseniai išriedėjo iš automobilių salono, turėtumėte pasirūpinti savo ir savo artimųjų saugumu. Pavyzdžiui, jei viduryje autostrados jūsų automobilis suges, iš karto žinosite su kuo reikia susisiekti.

Techninė pagalba visada į įvykio vietą atvyksta kaip įmanoma greičiau. Tikrai nesibaiminkite, jei jūsų automobilis sugedo labai tolimoje ir sunkiai privažiuojamoje vietoje. Šių paslaugų teikėjai turi transporto priemones, kurių pravažumas yra ypač geras, todėl nei viena vietovė nesukelia jokių keblumų. Be to, labai svarbu paminėti, kad techninė pagalba Vilniuje taip pat yra teikiama už prieinamą kainą, todėl jums neteks paploninti savo piniginės, jei transporto priemonė netikėtai suges. Nuo šiol galite būti tikri, kad jūsų automobiliu bus tinkamai pasirūpinta.

Apple kompiuterių remontas

apple kompiuteriu remontasDomina Apple kompiuterių remontas? Šio gamintojo kompiuterinė technika yra viena brangiausių, o taip pat ir viena sudėtingiausių. Tuo norime pabrėžti, kad nereikėtų manyti, kad kiekvienas meistras gali jums padėti tokioje situacijoje – šio gamintojo kompiuteriai nėra tvarkomi kiekviename salone, kai kurie meistrai nesiima tvarkyti tokių kompiuterių, nes ne visi turi sukaupę reikalingą patirtį. Apple kompiuteriai yra bene populiariausi pasaulyje, jų kokybė yra aukščiausia, todėl įprasta, kad gedimai yra itin reti. Kaip bebūtų, šiuos kompiuterius taisyti gali ne kiekvienas, tad siūlytume ieškoti profesionalių salonų, galinčių pasiūlyti kruopštų bei kokybišką darbą. Daug kas priklauso ir nuo ieškomų paslaugų – galbūt atrasite tam tikrų išimčių.

Dažnai šių kompiuterių ekranai būna taisomi paties gamintojo – yra specialūs servisai, kurie imasi gamyklinio broko šalinimo. Žinoma, dėl pačių kaltės sugadintas ekranas ko gero jau nebus taisomas, todėl čia reikės kreiptis į jūsų mieste dirbančius specialistus. Siūlytume nevargti kreipiantis į pavienius meistrus – jums bus reikalingi profesionalūs salonai, kurie teikia įvairiapuses paslaugas. Šie profesionalai galės pasirūpinti jūsų kompiuteriu. Tiesa, prakalbus apie šį gamintoją, nepasakėme svarbiausio – šių kompiuterių dalių gauti yra labai sudėtinga, todėl nenustebkite, jeigu ekrano keitimo kaina bus gerokai aukštesnė nei tvarkant paprastą stacionarų. Visgi, šio gamintojo technika sudėtingesnė ir brangesnė, tad ir paties ekrano kaina bus gana nemaža.

Kas liečia kitas paslaugas, reikėtų žinoti, kad net ir šio gamintojo kompiuteriai turi būti tinkamai prižiūrimi. Negalvokite, kad jų nereikia valyti – ir šioje technikoje kaupiasi dulkės, tad siūlytume reguliariai vykti į profesionalų saloną profilaktiniam dulkių valymui. Svarbiausia yra tai, kad patys nesiimtumėte valymo darbų – nemanykite, kad atsukę varžtelius ir dulkių siurbliu pašalinę nešvarumus išspręsite problemą, jūs galite net gi dar labiau pakenkti. Šių kompiuterių valymas turi būti kruopštus ir su specialiomis priemonės, todėl būtina kreiptis į kvalifikuotus meistrus, kurie išvalys kiekvieną mikroschemą ar sunkiai prieinamą vietą. Tai galioja ne tik Apple gamintojo kompiuteriams, o būtent visiems – tiek stacionariems, tiek nešiojamiems, tiek ir planšetiniams kompiuteriams.